Giải đấu MG – Cash Blitz Bonanza tại Vwin

Thời gian khuyến mãi còn 9 ngày 2 giờ 27 phút 35 giâyĐăng ký ngay

Giải đấu MG Cash Blitz Bonanza, chuỗi sự kiện kéo dài 5 tháng, bao gồm 12 giải đấu hàng tuần và 10 chiến dịch tặng tiền mặt với cách chơi độc đáo. Tổng thưởng hơn 11 TỶ, cùng tham gia ngay nhé!

Giải đấu MG - Cash Blitz Bonanza tại Vwin

Điều kiện và điều khoản

1. Thời gian khuyến mãi : 00:00 07/08/2023 – 23:59 07/01/2024 (GMT+7).

2. Áp dụng cho thành viên nhà cái vwin tham gia cược tại các trò Slot games MG trong thời gian khuyến mãi.

3. Chương trình gồm 2 phần:

GIẢI ĐẤU:

Thời gian sự kiện
Trận 1 7/8/2023 00:00 – 13/8/2023 23:59 (GMT+7)
Trận 2 14/8/2023 00:00 – 20/8/2023 23:59 (GMT+7)
Quy tắc 
Trong thời gian diễn ra giải đấu hàng tuần, các Thành viên xếp hạng cao nhất trên bảng xếp hạng với mức cược cao nhất sẽ giành được một trong 1,500 giải thưởng trị giá tổng cộng 397,524,000.
Giải thưởng
Xếp hạng Giải thưởng (VNĐ)
1 35,055,000
2 11,685,000
3-10 5,843,000
11-15 2,337,000
16-25 1,753,000
26-50 1,169,000
51-150 467,000
151-500 234,000
501-1500 117,000

 

Thời gian sự kiện
Trận 3 4/9/2023 00:00 – 10/9/2023 23:59 (GMT+7)
Trận 4 11/9/2023 00:00 – 17/9/2023 23:59 (GMT+7)
Quy tắc
Trong thời gian diễn ra giải đấu hàng tuần, các Thành viên xếp hạng cao nhất trên bảng xếp hạng với hệ số nhân cao nhất (tiền chi cược/đặt cược) của một lần cược sẽ giành được một trong 1,500 giải thưởng trị giá tổng cộng 350,800,000.
Giải thưởng
Xếp hạng Giải thưởng (VNĐ)
1 23,370,000
2 11,685,000
3 7,011,000
4-5 2,337,000
6-20 1,870,000
21-50 1,169,000
51-130 467,000
131-500 234,000
501-1500 117,000

 

Thời gian sự kiện
Trận 5 2/10/2023 00:00 – 8/10/2023 23:59 (GMT+7)
Quy tắc
Trong thời gian diễn ra giải đấu hàng tuần, các Thành viên xếp hạng cao nhất trên bảng xếp hạng với mức cược cao nhất sẽ giành được một trong 1,500 giải thưởng trị giá tổng cộng 467,644,000.
Giải thưởng
Xếp hạng Giải thưởng (VNĐ)
1 70,110,000
2 35,055,000
3 23,370,000
4-5 14,022,000
6-20 2,337,000
21-50 1,169,000
51-130 467,000
131-500 234,000
501-1500 117,000

 

Thời gian sự kiện
Trận 6 9/10/2023 00:00 – 15/10/2023 23:59 (GMT+7)
Quy tắc
Trong thời gian diễn ra giải đấu hàng tuần, các Thành viên xếp hạng cao nhất trên bảng xếp hạng với hệ số nhân cao nhất (tiền chi cược/đặt cược) của một lần cược sẽ giành được một trong 1,500 giải thưởng trị giá tổng cộng 467,644,000.
Giải thưởng
Xếp hạng Giải thưởng (VNĐ)
1 70,110,000
2 35,055,000
3 23,370,000
4-5 14,022,000
6-20 2,337,000
21-50 1,169,000
51-130 467,000
131-500 234,000
501-1500 117,000

 

Thời gian sự kiện
Trận 7 30/10/2023 00:00 – 5/11/2023 23:59 (GMT+7)
Trận 8 6/11/2023 00:00 – 12/11/2023 23:59 (GMT+7)
Quy tắc
Trong thời gian diễn ra giải đấu hàng tuần, các Thành viên xếp hạng cao nhất trên bảng xếp hạng với hệ số nhân cao nhất (tiền chi cược/đặt cược) của một lần cược sẽ giành được một trong 1,500 giải thưởng trị giá tổng cộng 467,645,000.
Giải thưởng
Xếp hạng Giải thưởng (VNĐ)
1 93,480,000
2 35,055,000
3 16,359,000
4-5 5,843,000
6-20 2,337,000
21-50 1,169,000
51-130 437,000
131-500 234,000
501-1500 117,000

 

Thời gian sự kiện
Trận 9 27/11/2023 00:00 – 3/12/2023 23:59 (GMT+7)
Trận 10 4/12/2023 00:00 – 10/12/2023 23:59 (GMT+7)
Quy tắc
Trong thời gian diễn ra giải đấu hàng tuần, các Thành viên xếp hạng cao nhất trên bảng xếp hạng với mức cược cao nhất sẽ giành được một trong 1,500 giải thưởng trị giá tổng cộng 585,670,000.
Giải thưởng
Xếp hạng Giải thưởng (VNĐ)
1 116,850,000
2 58,425,000
3 35,055,000
4-5 23,370,000
6-20 3,506,000
21-50 1,169,000
51-130 467,000
131-500 234,000
501-1500 117,000

 

Thời gian sự kiện
Trận 11 25/12/2023 00:00 – 31/12/2023 23:59 (GMT+7)
Quy tắc
Trong thời gian diễn ra giải đấu hàng tuần, các Thành viên xếp hạng cao nhất trên bảng xếp hạng với mức cược cao nhất sẽ giành được một trong 1,500 giải thưởng trị giá tổng cộng 865,036,000.
Giải thưởng
Xếp hạng Giải thưởng (VNĐ)
1 233,700,000
2 116,850,000
3 58,425,000
4-5 23,370,000
6-19 7,011,000
20-49 2,337,000
50-129 467,000
130-499 234,000
500-1500 117,000

 

Thời gian sự kiện
Trận 12 1/1/2024 00:00 – 7/1/2024 23:59 (GMT+7)
Quy tắc
Trong thời gian diễn ra giải đấu hàng tuần, các Thành viên xếp hạng cao nhất trên bảng xếp hạng với hệ số nhân cao nhất (tiền chi cược/đặt cược) của một lần cược sẽ giành được một trong 1,500 giải thưởng trị giá tổng cộng 865,036,000.
Giải thưởng
Xếp hạng Giải thưởng (VNĐ)
1 233,700,000
2 116,850,000
3 58,425,000
4-5 23,370,000
6-19 7,011,000
20-49 2,337,000
50-129 467,000
130-499 234,000
500-1500 117,000

– Bảng xếp hạng cập nhật sau mỗi 15 phút.

– Các quy tắc sau chỉ được áp dụng cho hệ số nhân (thanh toán/cược):

Giá trị nhân của Thành viên chơi chỉ được tích lũy trên bảng xếp hạng bằng cách nhấn nút “Tham gia” cho mỗi giai đoạn trên trang web và chơi bất kỳ trò chơi MG Slot nào trong thời gian giải đấu.

Chỉ các cược có kết quả thanh toán (“thắng”) mới có thể được sử dụng để tính giá trị nhân.

Thành viên chỉ có thể đủ điều kiện cho một hạng trong một thời gian giải đấu và chỉ có một giá trị nhân. Nếu một Thành viên đạt được giá trị nhân cao hơn so với giá trị nhân trước đó trong cùng một giai đoạn, hạng của họ sẽ được tính dựa trên giá trị nhân cao nhất và mới nhất.

Trong trường hợp đồng số, khi một hoặc nhiều Thành viên có cùng giá trị nhân, Thành viên đạt được giá trị nhân trước sẽ được xếp hạng cao hơn.

THƯỞNG TIỀN MẶT:

Thời gian sự kiện
Trận 1 21/8/2023 00:00 – 27/8/2023 23:59 (GMT+7)
Trận 2 28/8/2023 00:00 – 3/9/2023 23:59 (GMT+7)
Quy tắc
Trong khoảng thời gian rút tiền vwin mặt hàng tuần, Thành viên có cơ hội giành được một trong 4,000 giải thưởng trị giá tổng cộng 351,000,000. Thành viên trúng thưởng sẽ được xác định thông qua bốc thăm ngẫu nhiên, đảm bảo tính công bằng và cơ hội bình đẳng.
Giải thưởng (VNĐ)
46,200~23,662,500

 

Thời gian sự kiện
Trận 5 16/10/2023 00:00 – 22/10/2023 23:59 (GMT+7)
Trận 6 23/10/2023 00:00 – 29/10/2023 23:59 (GMT+7)
Trận 7 13/11/2023 00:00 – 19/11/2023 23:59 (GMT+7)
Trận 8 20/11/2023 00:00 – 26/11/2023 23:59 (GMT+7)
Quy tắc
Trong khoảng thời gian rút tiền mặt hàng tuần, Thành viên có cơ hội giành được một trong 4,000 giải thưởng trị giá tổng cộng 585,000,000. Thành viên trúng thưởng sẽ được xác định thông qua bốc thăm ngẫu nhiên, đảm bảo tính công bằng và cơ hội bình đẳng.
Giải thưởng (VNĐ)
46,200~23,662,500

 

Thời gian sự kiện
Trận 3 18/9/2023 00:00 – 24/9/2023 23:59 (GMT+7)
Trận 4 25/9/2023 00:00 – 1/10/2023 23:59 (GMT+7)
Trận 9 11/12/2023 00:00 – 17/12/2023 23:59 (GMT+7)
Trận 10 18/12/2023 00:00 – 24/12/2023 23:59 (GMT+7)
Quy tắc
Trong khoảng thời gian tặng tiền mặt hàng tuần, Thành viên có cơ hội giành được số tiền gấp 1,000 lần mức đặt cược trung bình của họ trong Hệ số thưởng tiền mặt. Số tiền đặt cược đủ điều kiện tối đa để nhận giải thưởng là 11,600. Bất kỳ số tiền nào vượt quá 11,600. sẽ không được xem xét để nhận thưởng.
Tỷ lệ giải thưởng
x2~x1,000

4. Nếu Thành viên được nhận thưởng trong một kỳ bất kỳ thì vẫn có thể tiếp tục tham gia nhận thưởng của kỳ tham gia tiếp theo.

5. Nếu thắng cuộc, Thành viên sẽ được thông báo qua tin nhắn trong trò chơi.

6. Giải thưởng sẽ được tự động ghi có cho người thắng trong 2 giờ sau khi mỗi đợt kết thúc.

7. Nhà cung cấp có quyền sửa đổi, tạm ngưng hoặc kết thúc chương trình mà không cần thông báo hoặc giải thích.

8. Điều kiện & Điều khoản chung của Khuyến mãi được áp dụng.

Link mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *